ISYSTEM: Giải pháp của chúng tôi - thành công của bạn

Công ty TNHH GIẢI PHÁP HỆ THỐNG THÔNG TIN

59 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt nam.
Phone: +84 4 3.5149452 Fax: +84 4 3.5149453

Website: http://www.isystem.com.vn

Các sản phẩm dịch vụ mà công ty ISYSTEM cung cấp và phân phối:

  • Tư vấn xây dựng dự án đầu tư về hệ thống thông tin.
  • Tư vấn thiết kế.
  • Xây dựng và thiết kế phần mềm
  • Thiết kế xây dựng website.
  • Phân phối các sản phẩm tin học: phần cứng, workstations, server, thiết bị mạng, bảo mật, phần mềm bản quyền, giải pháp backup dữ liệu 
  • Phân phối các sản phẩm điện lạnh.

  • Đối tác của chúng tôi